1. Start z SMSCentral.pl – rejestracja
  2. Jakie możliwości daje SMSCentral.pl
  3. Który profil powinienem wybrać?
  4. Czym jest grupa i jak dodać kontakt do grupy?
  5. Jak wysłać SMS do grupy w 3 krokach?
  6. Jak wysłać SMS do kontaktów?
  7. Jak wykorzystać potencjał Kalendarza?
  8. Obsługa Twojego konta
  9. Jak doładować konto SMS-ami?

Informacje na temat dotacji

Serwis SMSCentral.pl został przygotowany w ramach projektu: "Serwis do budowania mobilnych społecznosci w oparciu o komunikację SMS", realizowanego ze środków Unii Europejskiej (http://europa.eu) w ramach:

Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (www.poig.gov.pl)
Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Pod nadzorem:

Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (www.mrr.gov.pl)
Instytucje Pośredniczące: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (www.mswia.gov.pl)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl)

Beneficjent:

SMS Central Marcin Kapustka
ul. Morelowa 57/17
65-434 Zielona Góra
Polska

tel.: +48 68 4522218
e-mail: infosmscentralpl
Zapytania ofertowe

Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki - Inwestujemy w waszą przyszłość